CIPOML: Sri Lanka halkının mücadelesini destekliyoruz!

CIPOML: Sri Lanka halkının mücadelesini destekliyoruz!

Emperyalist kapitalist sistemin ekonomik ve siyasal tıkanıklıkları dünya ölçeğinde hissediliyor. Bütün ülkelerde enflasyon oranları, işsizlik ve pahalılık artıyor. Çalışma ve yaşam koşulları kötüleşen, yoksulluğun pençesindeki işçi ve emekçilerin hoşnutsuzluğuyla, kitlesel gösteri ve protestolarında da artış yaşanıyor. Hemen her gün bir ülkeden işçilerle emekçi halkların yürüyüş, protesto, grev ve ayaklanmalarının haberleri geliyor.

Henüz Ekvador’da yerlilerle işçi ve emekçilerin sokağa taşan eylemleri sürerken, Sri Lanka halkı Cumhurbaşkanının ve ardından Başbakanın sarayını bastı.

Sri Lanka, emperyalizmin işbirlikçisi tekellerin kâr hırsı ve hükümet eden vurguncu siyasal kastın neoliberal politikaları ve yolsuzluklarıyla iflas noktasına geldi. İşsizlik ve pahalılık tırmandı. Döviz yokluğundan en temel ihtiyaç maddeleri ithal edilemez oldu. Uzun süreli elektrik kesintileri başladı. Okullar kapandı. Dış borçlar ödenemez hale geldi. Halk bu yılın Mart’ından beri sokaklardaydı. Sonunda halk, Başkan Gotabaya Rajapaksa’nın istifasını isteyerek, Başkanlık Sarayını işgal etti. Ülkeden kaçıp sığınacak yer arayarak dolaşan Rajapaksa ise ardından istifasını gönderdi. Milliyetçiliği tırmandırarak Tamil halkının direnişini kanla bastırıp “kahramanlık” taslaması da başkanlığını kurtarmaya yetmedi. Vekili olarak hareket eden Başbakan Olağanüstü Hal ilan ederek asker ve polisten gösterileri durdurmasını istedi.

Ayaklanan halk ise, Başbakanın da istifası talebiyle gösterilerine devam ediyor.

Sri Lanka halkına ve ayaklanma önderlerine bu aşamada önemli sorumluluk düşüyor. Daha önce benzer ayaklanmalarda olduğu gibi, elde ettikleri kazançları burjuvazinin farklı kliklerine teslim etmeyerek, kendi kaderlerini belirlemede ısrarcı olmalılar. Halk, kendi egemenliğinin dayanağı olacak iktidar organlarını hareketinin içinden çıkarmayı başarmalıdır.

Burjuvazinin farklı klikleriyle iktidar ortaklıkları, geçici hükümet tuzakları, reform ve düzenin devamına endeksli seçim vaatleri isyan ateşini söndürüp, eski düzenin farklı isimlerin yönetiminde devamını sağlamaktan başka işe yaramaz.

Sri Lanka’yı ekonomik ve siyasi açıdan batağa sürükleyenler ülkeyi kurtaramaz. “Kurtuluş” reçeteleri olarak sunacakları programlar, sadece halkı daha da yoksullaştırıp açlığa mahkum etmenin yanı sıra burjuvazinin siyasal egemenliğini perçinleme programları olabilir.

Dünya işçi ve emekçileri Sri Lanka halkının yanındadır. Onların zaferi ve tecrübesi hepimizin zaferi ve tecrübesi olacaktır.

Sri Lanka halkının mücadelesini selamlıyor ve destekliyoruz.

Kahrolsun tekelci kapitalizm!

Kahrolsun emperyalizmin işbirlikçilerinin zorba egemenliği!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML)

Koordinasyon Komitesi

https://www.cipoml.net/tr/?p=500
Paylaş: