CIPOML’den Avrupa işçi sınıfına emperyalist savaşa karşı mücadele çağrısı

CIPOML’den Avrupa işçi sınıfına emperyalist savaşa karşı mücadele çağrısı

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Avrupa bileşenleri, Ukrayna etrafında yükseltilen emperyalist savaş riskine karşı mücadele çağrısı yaptı.

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) Avrupa bileşenleri, Ukrayna etrafında yükseltilen emperyalist savaş tehlikesine karşı mücadele çağrısı yaptı.

“İşçi sınıfının ve halk kitlelerinin ihtiyaçları için mücadele, savaşa ve militarizme karşı; gerçek demokrasi, barış ve uluslararası dayanışma için mücadeleyle yakından bağlantılıdır” vurgusu yapılan açıklamada “Çatışmaya dahil olan tüm ülkelerin işçi sınıfını, kendi ülkelerinin silah satarak kâr eden ve işçi protestolarını bastıran burjuvazisine karşı eylem birliğini yoğunlaştırmaya çağırıyoruz” denildi.  

“AVRUPA’DA SAVAŞ PROGANDASI YOĞUNLAŞIYOR”

Avrupa’da savaş propagandasının artığına, Ukrayna’da ve çevresinde İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en büyük silahlı kuvvet yoğunlaşmasının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Mevcut çatışma, emperyalistler arasıdır. Çatışmanın kökeninde, arkasında Çin ile ABD ve Rusya emperyalizmi arasındaki çelişkiler; dünyanın yeniden paylaşımı için pazarlar ve ekonomik ve politik etki alanlarının, doğal kaynakların yağmalanması, başta gaz olmak üzere enerji kaynaklarının kontrolü ve sermaye ihracı için mücadelenin yoğunlaşması var” denildi.

“Mevcut çatışma birdenbire ortaya çıkmadı. Uzun yıllardır savaş siyaseti, NATO ve AB’nin doğuya doğru genişlemesi, yaptırımlar ve provokasyonlar, Ukrayna’daki rejim değişiklikleri ve yerel çatışmalar, silahlanma yarışı ve füze konuşlandırması, saldırgan milliyetçilik ve faşist milislerin eğitimi ve mülteci krizinin araçsallaştırılması ile hazırlandı” denilen açıklamada savaşın ana savunucusunun ABD olduğuna dikkat çekilerek, ABD’nin hedefleri şöyle sıralandı:

 • “Daha önce Rus etkisi altında olan bölgeleri ve ülkeleri fethetmek ve onları NATO’ya dahil etmek,
 • Rusya’yı askeri olarak kuşatmak, emperyalistler arası mücadeleye güçlü bir aktör olarak katılmasını engellemek için ekonomik olarak zayıflatmak,
 • Avrupa ülkelerinin Rusya ile ticaret ve enerji ilişkilerine darbe indirmek (Örneğin, Kuzey Akım 2 gaz boru hatlarının bloke ederek) böylece sanayilerini modernize etmesi gereken devlet ve tekelleri zayıflatmak,
 • Ukrayna ve AB ülkelerine gaz, petrol, silah ve savaş uçakları satma fırsatı yaratmak.”

ABD emperyalizminin ana rakibinin Çin emperyalizmi olduğu ve müttefiklerinin desteği olmadan Çin’i kontrol altına alamayacağına dikkat çekilen açıklamada, “Bu yüzden Avrupa’daki liderliğini pekiştirmek için bir soğuk savaş atmosferi yaratmaya çalışıyor” vurgusu yapıldı.

“RUSYA DA BARIŞ MELEĞİ DEĞİL”

“Rusya da bir barış meleği değildir, aynı zamanda saldırgan bir emperyalist güçtür” denilerek Rusya’nın pozisyonunun da altının çizildiği CIPOML açıklamasında, “Rusya’da da kapitalist çelişkiler derinleşiyor ve onun egemen emperyalist kliği kurtuluşu militarizmde arıyor. Ukrayna’daki çıkarı, halkı oradaki gerici rejimden kurtarmak değil, konumunu sağlamlaştırmak ve bölgedeki etki alanını korumaktır. Aynı zamanda Rusya, Batılı rakiplerine karşı koymak için Çin ile olan ilişkisini güçlendiriyor. Ekonomik, siyasi, teknolojik ve askeri alanlarda birlikte hareket ediyorlar. Petrol ve gaz arzı için dev tekellerinin imzaladığı anlaşma, büyük ölçüde Rus enerji kaynaklarına bağımlı olan AB ülkelerine doğrudan bir uyarı niteliğinde” ifadeleri kullanıldı.

“AB, SAVAŞ POLİTİKALARININ BİR PARÇASIDIR”

Avrupa Birliği üyesi devletler ile ABD arasında çelişkiler olduğuna dikkat çekilen açıklamada, buna rağmen AB’nin emperyalist bir yapı olarak, savaş politikasına katıldığı ve birçok AB üyesi devletin, NATO’nun Rusya çevresinde konuşlanması için askeri güçler gönderdiği hatırlatıldı.

ABD emperyalizminin “Rus tehlikesi” gerekçesiyle Kuzey Avrupa’yı militarize etmesine karşı çıkmak gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “ABD emperyalizmi, Soğuk Savaş döneminden bu yana Avrupa’daki askeri üslerini yeniden gruplandırıyor ve şimdi Danimarka ve Norveç’te askeri üsler kurmak istiyor” denildi.

Avrupa’da işçilerin ve halkların “burjuvazi ile ulusal birlik” kurmasına yönelik illüzyonlara karşı uyarı yapılan açıklamada, “Emperyalist savaşı yalnızca, egemen sınıflara karşı kararlı bir şekilde mücadele eden işçi sınıfı ve emekçi kitleler durdurabilir” denildi.

İŞÇİ VE EMEKÇİLER İÇİN SAVAŞ DAHA FAZLA SÖMÜRÜ VE BASKI DEMEKTİR

CIPOML Avrupa bileşenleri emperyalist savaş politikalarına karşı şu çağrıyı yaptı:

 • Biz, Avrupa’dan Marksist-Leninist Parti ve Örgütler olarak, savaşın emperyalist doğasını mahkum ediyoruz ve ilgili tüm emperyalist ve kapitalist güçlerin savaş kışkırtıcı politikalarını reddediyoruz.
 • İşçileri ve halkları savaşı ve tehlikeli silahlanma yarışını durdurmaya çağırıyoruz, asıl düşman kendi evimizde, kendi ülkelerimizdedir: Burjuvazidir!
 • Emekçi kitleler, gençler, kadınlar için savaş, sosyal harcamalarda giderek daha fazla kesinti, sömürünün artırılması ve ücretlerin düşürülmesi, gençleri askere almak için daha güçlü bir baskı, işçi haklarının yok edilmesi, polis devletlerinin inşası ve artan baskı anlamına geliyor.
 • İşçi sınıfının ve halk kitlelerinin ihtiyaçları için mücadele, savaşa ve militarizme karşı, gerçek demokrasi, barış ve uluslararası dayanışma için mücadeleyle yakından bağlantılıdır. Çatışmaya dahil olan tüm ülkelerin işçi sınıfını, kendi ülkelerinin silah satarak kâr eden ve işçi protestolarını bastıran burjuvazisine karşı eylem birliğini yoğunlaştırmaya çağırıyoruz. İş, ekmek, sosyal hizmetler, barınma, savaş değil!
 • Nefret ve ayrımcı gerici, şoven ve faşist ideoloji ve siyaset ile proleterlerin kendi arasındaki ve farklı ülkelerin ezilen halkları arasındaki bölünmeye karşı mücadele etmeye, proleter dayanışmasını ve enternasyonalizmini geliştirmeye çağırıyoruz.
 • NATO ve AB gibi emperyalist askeri ittifakları kınıyor ve mahkum ediyoruz. “Kendi” emperyalizmimizi desteklemek veya bir emperyalist gücü diğerine karşı takip etmek için her türlü ve bahaneyi ve savaş politikalarını reddedelim.
 • Askeri harcama ve kredilere hayır; bütçe sağlık, okul ve toplu taşıma için, istikrarlı ve güvenli bir çalışma için, ücretleri artırmak ve yüksek yaşam maliyetini azaltmak için kullanılmalı.
 • Diğer ülkelere gönderilen askeri birlikler, silahlar ve askeri “danışmanlar” derhal geri çekilmeli. Savaş çığırtkanlığı yapan politikacılara hayır! Uluslararası askeri tatbikatları durdurun!
 • NATO ve AB gibi savaş kışkırtıcısı ve antidemokratik ittifaklardan çıkılsın. NATO genişlemesine hayır! Bu savaş ve terör örgütü dağıtılsın! Avrupa’daki ABD üsleri kapatılsın!
 • İşyerlerinde, kitle örgütlerinde, sokaklarda, her yerde protesto ve mücadeleleri geliştirelim. İşçilere ve halklara yalnızca sömürü, yoksulluk, hastalık, baskı ve savaş getiren kapitalist-emperyalist sistemi mahkum ederek, işçi sınıfını ve geniş kitleleri savaş çığırtkanlarına karşı halk cephelerinde seferber edelim.

İMZACILAR

Bildiriyi imzalayan örgütler şöyle:

 • Emek Partisi (Türkiye),
 • Danimarka Komünist İşçi Partisi,
 • Fransa İşçileri Komünist Partisi (PCOF),
 • Almanya Komünist İşçi Partisi İnşa Örgütü,
 • İtalya Komünist Platform,
 • Norveç Revolusjon Marksist Leninist Örgütü,
 • Sırbistan Devrimci İşçi İttifakı,
 • İspanya Komünist Partisi (Marksist-Leninist)
 • Kayak: Evrensel Gazetesi
Paylaş: