CIPOML’den dünya işçi sınıfına 1 Mayıs çağrısı: Hak mücadelesini sosyalizm mücadelesiyle birleştirelim!

CIPOML’den dünya işçi sınıfına 1 Mayıs çağrısı: Hak mücadelesini sosyalizm mücadelesiyle birleştirelim!

CIPOML’den dünya işçi sınıfına 1 Mayıs çağrısı: Hak mücadelesini sosyalizm mücadelesiyle birleştirelim!

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı (CIPOML) yayımladığı açıklamayla dünya işçi sınıfına “Hak mücadelesini sosyalizm mücadelesiyle birleştirelim!” çağrısı yaptı.

Uluslararası Marksist Leninist Parti ve Örgütler Konferansı CIPOML, 1 Mayıs vesilesiyle tüm dünya işçilerine birçok ülkede yükselen ücret ve hak mücadelesini, işçilere ve halklara sömürü ve savaş dayatan kapitalist sistemi yıkma mücadelesiyle birleştirme çağrısı yaptı.

İŞÇİ SINIFINI SESİNİ YÜKSELTİYOR

Türkiye’den Emek Partisi’nin bileşeni olduğu CIPOML açıklamasında, bu 1 Mayıs’ın, “Kapitalizmin yeni bir ekonomik krizinin yolda olduğunun öngörüldüğü, çalkantılı bir dünya bağlamında” gerçekleştiğine dikkat çekildi. Bu sürecin daha önceki kriz süreçlerinde de olduğu gibi milyonlarca işçiyi işsizliğe sürükleyecek, ücretlerin düşmesine, yoksulluğun artmasına, göçlere ve emekçi sınıflar için diğer birçok sorunlara neden olacak bir süreç olacağı gibi, aynı zamanda, ABD, Almanya ve İsviçre’de birçok bankayı batıran bankacılık kriziyle görüldüğü üzere en gelişmiş emperyalist ve kapitalist ülkelerin devletleri için büyük sanayi ve finans tekelleri için kurtarma programları uygulamak için bir bahane olarak kullanılacağının da altı çizildi.

Öte yandan dünyanın, işçilerin ve gençlerin öncü rol oynadığı, kitlelerin kendi talepleri ve hakları için verdiği mücadelenin yükselişine tanıklık ettiğine işaret edilen bildiride, “Avrupa bu sınıf çatışmasının merkez üssü haline geldi, en gelişmiş emperyalist ve kapitalist ülkelerde işçi sınıfı enerjiyle sesini yükseltiyor, sosyal güvenliği ve haklarını savunuyor ve acil değişiklikler talep ediyor; ancak işçilerin, gençlerin ve halk kesimlerinden kadınların mücadelesi tüm kıtalarda mevcut. Dünya çapında işçilerin ve halkların mücadelesinin yükselişi, işçi sınıfı ile burjuvaziyi, emek ile sermayeyi karşı karşıya getiren çelişkinin yoğunluk kazandığını gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

İŞÇİLERİN EMPERYALİST SAVAŞLARDAN ÇIKARI YOK

Dünyanın çeşitli bölgelerinde emperyalistlerin çıkarlarının belirleyici olduğu savaş ve gerilimlere dikkat çekilen açıklama şöyle devam etti:

“Emperyalist güçler ve onların blokları ile ekonomik ve askeri paktları arasındaki çatışmanın iniş çıkışları tarafından koşullandırılmış bir dünyada yaşıyoruz. Ukrayna’daki emperyalistler arası savaş bunun bir ifadesidir, ancak tek tezahürü değildir. Diğer ülkelerde devam eden yerel silahlı çatışmalar, ticaret savaşları, askeri aygıtlar ve ordular güçlendiriliyor, tüm gezegenin ekonomik ve siyasi kontrolü için anlaşmazlıklar var. Emperyalistler arası mücadeleler, özellikle de ABD ve Çin arasındaki mücadele, bizi bir dünya yangını tehlikesine karşı uyarmaktadır.

Halklar şu ya da bu emperyalist gücün, kapitalist devletlerin şu ya da bu ekonomik ve siyasi ittifakının yanında yer alamazlar çünkü bunların hepsi büyük uluslararası tekellerin, emperyalist finans kapitalin çıkarlarını temsil etmektedir. Bu nedenle, Ukrayna’da yaşanmakta olan emperyalistler arası savaşı kınadığımızı yineliyor, işçilerin ve halkların yaşamını savunmak için mücadele etmek ve adil bir antiemperyalist pozisyonu sürdürmek anlamına gelen barış bayraklarını yükseltiyoruz.”

CIPOML’nin yabancı güçlerin saldırganlığının kurbanı olan işçiler ve halklarla dayanışma içinde olduğuna da vurgu yapılan 1 Mayıs açıklamasında, “Onlarca yıldır kendilerine ait topraklarda barış içinde yaşama ve kendilerini özerk ve egemen bir devlet olarak kurma hakkı için mücadele eden Filistin halkına cesaret veren sesimizi duyurur; aynı zamanda Siyonist İsrail Devleti’nin başı Benyamin Netanyahu rejiminin suç politikasını da kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

KAPİTALİZM DAHA FAZLA DEVAM EDEMEZ!

Açıklamada, kapitalist sistemin doğası gereği bugün dünyada yaşananların, bu sistemin işçilere, gençlere ve halklara sunabileceği iyi hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha teyit ettiği kaydedildi. İşçilerin sömürüldüğü ve burjuvazinin zenginleştiği; büyük sermayenin kendini yeniden ürettiği cennetini korumak için halklara karşı sürekli savaş içinde yaşadığı bir sistem olarak kapitalizmin yıkılması gerektiğine işaret edilen CIPOML açıklamasında, dünya işçilerine hak mücadelesini kapitalizmi yıkma mücadelesiyle birleştirme çağrısı yapıldı:

“İşçiler sermayenin tahakkümüne ve sömürüsüne maruz kalmaya daha fazla devam edemezler. İşçilerin ve halkın acil talepleri ve siyasi hakları için mücadele vazgeçilemezdir, kendi geçimleri için temeldir, ancak toplumsal kurtuluşu sağlamak için yetersizdir. CIPOML, dünya işçilerini ücretler için, istikrar için, sosyal güvenlik için, toprak için, su için ve bizi etkileyen diğer pek çok sorun için verilen mücadeleleri, bu sömürü sistemini yıkma mücadelesiyle, büyük sermayenin egemenliğine son verme mücadelesiyle, iktidarı ele geçirme mücadelesiyle, toplumsal devrimin ve sosyalizmin zaferi için birleştirmeye çağırıyor. Kapitalist sömürüye yalnızca proleter devrim son verecektir! Yalnızca işçilerin iktidarı tüm insanlığı özgürleştirecektir!”

Paylaş: