Emek Partisi Küba halkının yanındadır

Emek Partisi Küba halkının yanındadır

Küba’da kısa bir süre önce halkın bir kısmının elektrik kesintileri, bazı ihtiyaç mallarında yokluk yaşamaları vb. nedenlerle tepkilerini sokakta göstermesi sırasında ABD yanlısı gruplar gösterileri karşı devrimci bir yöne kanalize etmeye çalıştı. Daha sonra ise Küba’nın bağımsızlığını ve devrimi savunan yüz binden fazla bir kitle ABD ve diğer emperyalist güçlere gerekli cevabı verdi.

Küba küçük bir ada ülkesidir. Adanın yeraltı ve yerüstü kaynakları Ada halkının bütün ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildir. Küba bağımsızlığını kazandıktan sonra, ihtiyaçlarının büyük çoğunluğunu SSCB’den karşıladı ve onlara karşılığında şeker vb. verdi. SSCB’nin dağılmasından sonra ihtiyaçlarını aynı yöntemlerle Çin, Venezuela, Ekvador vb. ülkelerden karşılamaya çalıştı. Ülke turizme açılarak ve İspanya gibi ülkelerle ortak turistik tesisler yaparak turizm gelirleriyle temel ihtiyaçlarını dışardan almaya çalıştı. Son yıllarda petrol ihtiyacını Venezuela’dan karşılıyordu.

ABD’nin ve bazı AB ülkelerinin altmış yıldır Küba’ya uyguladığı ambargoya bir de Venezuela’ya uygulanan ambargo eklenince Küba petrol ürünleri ve diğer ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamakta zorluklar yaşamaya başladı. Elektriklerin kesilmesi ve bazı ihtiyaç mallarının bulunmaması bu nedenledir.

Küba halkının yaşadığı yokluk ve yoksulluğun esas nedeni, ABD ve diğer emperyalist güçlerin uyguladığı ambargo ve ablukadır.

ABD ve diğer emperyalistler işgal ettikleri, sömürgeleştirdikleri hiçbir ülkeye demokrasi ve refah götürmez. Irak, Afganistan, Suriye vb. bunun en yakın günlerdeki örnekleridir.

Elbette Küba halkının hükümeti ve yöneticileri protesto etme hakkı vardır. Küba’nın geleceğine Küba halkı karar verecektir. Küba halkı emperyalist abluka ve ambargoyu boşa çıkaracak ve bağımsız, demokratik, sosyalist bir Küba’yı inşa etme çabalarını sürdürecektir. Fakat, bu mücadelede emperyalist devletlerin ve onların işbirlikçilerin hiçbir desteği ve katkısı olmayacaktır. Onlar sadece Küba’yı istikrarsızlaştırıp, kendilerine bağımlı ve eskisi gibi ABD’nin arka bahçesi olan bir Küba kurmaya çalışıyorlar.

Küba halkının emperyalizmin abluka ve ambargosuna karşı bağımsızlığını koruma mücadelesini destekliyoruz.

Emperyalistlerin Küba halkını cezalandıran abluka ve ambargo uygulamasını şiddetle ret ediyoruz. Ambargonun son bulması için başta ABD halkı olmak üzere bütün halkları mücadeleye çağırıyoruz.

ABD ve diğer emperyalist devletler Küba, diğer Latin Amerika ülkeleri ve dünyanın diğer mazlum halklarına müdahale etmekten vazgeçmelidir.

Emek Partisi Küba halkının yanındadır.

Kahrolsun emperyalizm.

Yaşasın halkların bağımsızlığı, kardeşliği ve dayanışması.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

Paylaş: