EMEP Ankara’da ilçe konferanslarını tamamladı

EMEP Ankara’da ilçe konferanslarını tamamladı

EMEP Ankara’da ilçe konferanslarını tamamladı

Emek Partisi, Ankara’nın Mamak, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde 10. Olağan Konferanslarını tamamladı.

Emek Partisi,  Mamak, Sincan ve Yenimahalle İlçe Örgütlerinde 10. Olağan Konferansını tamamladı. Konferanslarda, en geniş mücadele olanaklarını çoğaltma, bulunulan her alanda mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

Ankara’da EMEP Mamak, Sincan ve Yenimahalle İlçe Örgütlerinin birim konferanslarının ardından ilçe konferansları gerçekleştirildi. Geçen 3 yıl içerisinde dünyada ve Türkiye’de yaşanan gelişmelerin tartışıldığı konferanslarda, dünya genelinde artan enflasyonun, halk kitlelerinin yaşadığı ekonomik sorunların bir hareketliliğe yol açtığı, emperyalistler arasında yaşanan kutuplaşma ve bununla beraber büyüyen paylaşım savaşları tartışıldı. Türkiye açısından ise başat sorunun geçim sıkıntısı olduğu, emekçilerin gündemlerinde de en çok öne çıkan yönün ekonomi olduğu değerlendirilirken lokal hak arama mücadelelerinin arttığı ancak birleşik bir mücadele haline henüz gelemediği belirtildi.

SANAYİ BÖLGELERİNDE ÖRGÜTLENME ELE ALINDI

Sincan ve Temelli’de bulunan ve toplamda 100 bin işçinin çalıştığı 5 sanayi bölgesindeki işçilerin işyerlerinde yaşadıkları sorunlar ve talepleri temelinde örgütlenmesi sorunu üzerine yürütülen tartışmalar sonucunda hem sendikal faaliyete dair olanakların değerlendirilmesi hem de işçiler arasında yürütülen propaganda-ajitasyon faaliyetinin çeşitlendirilmesi yönünde kararlar alındı. Bir diğer yandan kadın kitleleri içerisinde örgütlenmenin önemi vurgulanırken, daha geniş bir kitleye seslenmeyi hedefleyen ve kadınlarla farklı gündemlerle bir araya gelen çalışmanın örgütlenmesi değerlendirildi. Özellikle genç işçileri ve meslek lisesinde öğrenim gören gençleri hedefleyen bir çalışma planının çıkarılması karar altına alındı.

Yenimahalle’de faaliyet alanında bulunan başta OSTİM olmak üzere işyerlerinde işçilerin talepleri üzerinde yürütülen çalışmanın ilerletilmesi, işçilerin sendikalarda örgütlenmesi ve ileri işçilerin sınıf bilinci kazanarak mücadeleyi ilerletmesi noktasında tartışmalar yürütüldü. Yürütülen tartışmalar ekseninde önümüzdeki dönemde ajitasyon-propaganda faaliyetlerinin yeniden planlanması kararlaştırdı.  Kadın işçilerle yürütülen çalışmanın geliştirilmesi ve kadın çalışmasının bütün örgüt tarafından sahiplenilmesinin gerekliliği tartışıldıktan sonra kadın çalışmasının dönemin koşullarına göre yeniden planlanması kararlaştırıldı.

BİR ÖĞÜN ÜCRETSİZ YEMEK KAMPANYASI

Mamak’ta ise Türkiye geneli bir kampanya olarak başlayan ve hâlâ devam etmekte olan ‘Bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek her çocuğun hakkı’ kampanyasında gelinen aşamanın üzerine değerlendirme ve öneriler yapıldı. Bir öğün ücretsiz ve sağlıklı yemek kampanyasına ilişkin araçların çalışmanın ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmesi, yaygınlaştırılması ve büyütülmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, kadın haklarına yönelik yapılan saldırılarının dozunun daha da artması üzerine yapılan değerlendirmeler sonrasında ihtiyaçlar ve gelişen olanaklar da gözetilerek kadın kitleleri içerisinde yürütülen çalışmanın yeniden planlanması gerektiği kararlaştırıldı. İşçi sınıfının yaşadığı hak kayıpları, yoksullaşma ve yoğun emek sömürüsünün  önüne geçmek, mücadeleyi büyütmek üzere Emek Partisi’nin bulunduğu her alanda çalışmasını genişletme kararı alındı.

Konferanslar, gelecek dönemde işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin en geniş mücadele olanaklarını çoğaltma, bulunulan her alanda mücadeleyi yükseltme çağrısı ile sonlandırıldı.

Paylaş: