EMEP MYK üyesi İlgün mezarı başında anıldı

EMEP MYK üyesi İlgün mezarı başında anıldı

Emek Partisi MYK üyesi Metin İlgün, ölümünün dördüncü yılında, Dersim’deki köyü Gulbarin’de mezarı başında anıldı.

Emek Partisi (EMEP) MYK üyesi Metin İlgün, ölümünün dördüncü yılında, Dersim’deki köyü Gulbarin’de mezarı başında anıldı. Anmaya EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, EMEP üyeleri, İlgün’ün köylüleri ile eşi ve yoldaşı Serpil İlgün katıldı. Anmada konuşan Gürkan, daha otoriter rejim kurulması için her gün yeni bir adımla karşı karşıya olunduğunu söyleyerek “Bu baskıcı otoriter rejimin inşasını durdurmak için en geniş güçlerle birlikte mücadele etme gibi bir sorumluluğumuz var” diye konuştu.

‘DAHA OTORİTER BİR REJİM KURULMAYA ÇALIŞILIYOR’

EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, her yıl yapılan anmalarda Metin İlgün’ün bıraktığı mücadele mirasını hatırlayarak anmalar gerçekleştirdiklerini söyleyerek “Aynı zamanda biz yoldaşımızın ölümsüzlüğünü sağlayan mücadelenin de bir parçası olarak bakıyoruz. Ona verdiğimiz bir mücadele sözü var. Bugün Metin’i bir kez daha anarken onlara verdiğimiz sözlerin ve bugün açısından sorumluluğumuz diye adlandırdığımız görevlerin altını bir kez daha Metin’in huzurunda çizmek istiyorum. Tek adam yönetiminin bu ülkenin emekçilerine, işçi sınıfına, halklarına yönelik saldırıları devam ediyor. Baskı politikaları devam ediyor, daha otoriter rejim kurulması için her gün yeni bir adımla karşı karşıyayız.  Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üzerinde tahakküm kurmaya çalışması bunun son örneği” dedi.

‘EN GENİŞ GÜÇLERLE MÜCADELE ETMELİYİZ’

Yaşanan bu durumu ‘faşizmin inşası için bu yollara döşenen taşlardan birisi’ diye niteleyen Gürkan “İktidar son genel seçimlerden aldığı güçle çok daha otoriter, çok daha baskıcı bir siyasal rejimi kurmaya çalışıyor. Bizim bu baskıcı otoriter rejimin inşasını durdurmak için en geniş güçlerle birlikte mücadele etme gibi bir sorumluluğumuz var. Yine bu iktidar son seçimlerden aldığı güçle işçilerin, emekçilerin ve yoksul halkın üzerine gelmekte. Vergilerle ve zamlarla üzerine gelmekte, kazanılmış haklarını, sosyal güvenlik haklarına saldırı olarak üzerine gelmektedir” diye konuştu.

‘VAHŞETİ HET GÜN İŞÇİ CİNAYETLERİNDE YAŞIYORUZ’

Zonguldak’ta Afganistanlı mülteci işçi Vezir Mohammad Nourtani’nin kaçak ocakta hayatını kaybettiğini hatırlatan Gürkan konuşmasına şöyle devam etti: “Bu vahşete bir kez daha tanık olduk. Zonguldak‘ta maden şirketinin patronu iş cinayetlerinde yaşamını yitiren bir göçmen işçinin cesedi tanınmasın, sıradan bir adli cinayet olsun diye yakarak delilleri yok etmeye çalıştı. Bu vahşeti biz her gün işçi cinayetlerinde yaşıyoruz. Bu vahşeti kadınlar her gün şiddet ve ölümle yaşıyorlar gençler geleceksizlik kaygısıyla yaşıyorlar. Gençler daha gelişmiş kapitalist ülkelerde kendilerine gelecek bulmaya çalışıyorlar. İşte biz buradan bir kez daha altını çizelim ki sömürü çarklarının durması için bu vahşetin son bulması için gençlerinin geleceğinin kaçışla değil mücadelede olduğunun altını çizilmesi için mücadele ediyoruz. Elbette ki bu iktidarın da bir parçası oldu kapitalist emperyalist sistemin Orta Doğu‘yu nasıl kan Gölü’ne çevirdiğini görüyoruz Ukrayna’da, Filistin’de bu kan gölünü görüyoruz, Rojava‘da yaşıyoruz.  Bölgede barış ülkede demokrasi için mücadele edeceğiz, bölgede barış içinde halkların kardeşliğini, dayanışmasını savunmak için mücadele edeceğiz. Halkların kardeşliğini eşit haklar temelinde inşa etmek için mücadele ediyoruz. Sevgili Metin bütün bu mücadelemiz sınıfsız sömürüsüz ve savaşsız bir dünya mücadelesinin bir parçasıdır. Eminim ki sizlerin bıraktığı bu mücadele mirasıyla işçi sınıfı kazanacak, sosyalizm kazanacak, sınıfsız sömürüsüz savaşsız bir dünyayı yaratma mücadelesi kazanacak.”

Anmada konuşan, Metin İlgün’ün eşi ve yoldaşı Serpil İlgün de Metin İlgün için geçtiğimiz yıllarda hayatlarını kaybeden Mehmet Çetin ve Emir Ali Yağan’dan şiirler okudu. EMEP Dersim Merkez İlçe Başkanı ve Metin İlgün’ün gençlik yıllarından arkadaşı Kamer Yoltay da mezar başında yaptığı konuşmada anıların hatırlanması ve aktarılması gerektiğini söyledi.

Paylaş: