EMEP’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Özaydın oldu

EMEP’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Özaydın oldu

EMEP’in Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Özaydın oldu

Emek Partisi (EMEP) Aydın İl Örgütü, Aydın Büyük Şehir Belediye Başkanı adayı ile büyükşehir ve ilçelerdeki meclis üyeleri adaylarını basına ve halka tanıttı.

Aydın’da “Kentler halkındır halk yönetsin” şiarıyla Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde yapılan tanıtım toplantısına, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, çeşitli siyasi parti ve demokratik kurum temsilcileri, adaylar, işçi ve emekçiler katıldı. Aydın İl Başkanı Muammer Kahraman’ın açış konuşmasıyla başlayan etkinlikte daha sonra Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan söz aldı.

Yerel yönetimlerin tek adam iktidarı döneminde bütün kurul, kurumlarıyla ve araçlarıyla merkezi yönetimin bir parçası haline getirildiğini belirten Gürkan, “AKP öncesinde de yerel yönetimler demokratik değildi, halkçı bir belediyecilik söz konusu değildi, şeffaf bir belediyecilik söz konusu değildi. Ama tek adam yönetimiyle birlikte kısmen özgür koşullara özgür şartlara sahip olan yerel yönetimlerin tümden merkezi yönetime yani hükümete, iktidara bağlandığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi.

“İKTİDAR SÖMÜRÜ ÇARKINI ÇEVİREN POLİTİKALARA DEVAM EDİYOR”

İstanbul seçiminin tek başına bir İstanbul seçimi olmadığını, Ankara’nın, İzmir’in tek başına bir Ankara ve İzmir seçimi olmadığını da hep birlikte biliyoruz” diyen Gürkan, şunları söyledi: “Kapitalist sistem her nasıl ki bir sömürü ve yağma düzeni ise merkezi hükümet olarak yerellerde de rantçı bir belediyeciliği aslında rantın paylaşımının yönetildiği bir yönetin mekanizması haline geldiğini bu tek adam yönetiminde bütün çıplaklığıyla görmüş olduk.”

Önümüzdeki dönemde iktidarın, işçilerin canı kanı pahasına sömürü sistemini çalıştıracağı, bu sömürü çarklarını çevirecek politikalar uygulayacağını söyleyen Gürkan, “Sömürü çarkları dönerken, üretim sürerken, çocuk işçiliğine kadar inen vahşi bir emek sömürüsü nasıl devam ediyorsa, aynı şekilde halkın olan, bu ülkenin yurttaşlarının olan yeraltı ve yer üstü kaynakları, maden yatakları başta olmak üzere enerji kaynakları, tarım alanları, ormanlık araziler… bütün bunların da nasıl peşkeş çekileceğini ve bu hükümetin politikalarla nasıl peşkeş çektiğini hep birlikte görüyoruz. Daha geçen gün torba yasayla birlikte madenlerin orman alanlarının o kıymetli yeraltı ve yer üstü kaynaklarının bir avuç tekeli peşkeş çekmek üzere gerekli yasal düzenlemeleri yapmış oldular” diye konuştu.

“İŞÇİ VE EMEKÇİLER SEÇENEKSİZ DEĞİL”

Gürkan, işçi sınıfının, emekçilerin, yoksul halk kesimlerinin, üretici köylülerin, emeklilerin yoğun bir yoksulluk içerisinde yaşadıklarını, çalışma ve yaşama koşullarının her geçen gün daraldığı koşullarda seçimlere gidildiğini ifade etti. Gürkan, “Bu koşullarda yerel seçimlere giderken elbette ki bizler buralarda işçilerin ve emekçilerin ayrı bir seçenek çıkarmasını, ayrı bir platform ortaya koymasını çok önemsedik, önemsiyoruz. Yani burjuva sisteminin sermaye sisteminin, kapitalist sömürü ve yağma düzeninin karşısında işçi sınıfı ve emekçilerin iradesinin egemen olduğu, halk egemenliğinin esas olduğu, hak ve özgürlüklere dayanan genel bir demokrasinin siyasal rejimde egemen olduğu, demokratik bir siyasal rejimi bizim tartışmaya açmamız gerekiyor” dedi.

İşçi ve emekçilerin adil ve şeffaf bir yönetim siyasetini kurabileceğini ifade eden Gürkan, “Aydın’da da belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeleri başta olmak üzere böyle adaylarımızla yola çıkıyoruz, diğer illerde de benzer şekilde adaylarımızla yola çıkıyoruz. Ama bu şu demek değildir, Emek Partisi olarak sadece kendi programımızla seçime gireceğimiz anlamına gelmiyor. Kuşkusuz sol partilerle, mücadele ortaklığı yaptığımız partilerle de hâlâ ortaklaşmanın yolunu, hâlâ birlikte yol yürümenin yol ve yöntemlerini bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Etkinlik, Emek Partisi Aydın İl Örgütü Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ali Özaydın; Efeler Belediyesi Meclis Üyesi adayları Hasan Ali Üçek, Burhan Ünlü, Zahide Özer; Kuşadası Belediye Meclis Üyesi adayları İsmail Bozoğlu, Hüsniye Tuncer, Yıldız Özaydın, Tülay Aslan, Mehmet Kaya, Servet Başpınar; Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi adayı Arif Ekiz; Çine Belediyesi Meclis Üyesi adayları Burhan Özdemir, Akın Kılıç, Tayfun Gökboğa, Sami Tavukçu, Tanju Yüksel; Didim Belediyesi Meclis Üyesi adayları Sürmeli Bal, Zehra Başkaya Ungan ve Veysel Bahçıvancıoğlu’nun tanıtılmasıyla bitirildi.

Paylaş: