Haberini yapmak değil, çocuk istismarı suçtur! Suçu işleyenler yargılanmalıdır!

Haberini yapmak değil, çocuk istismarı suçtur! Suçu işleyenler yargılanmalıdır!

Hiranur Vakfı (tarikatı) kurucusunun, kendi kızınının daha 6 yaşındayken ‘evlilik’ adı altında istismar edilmesine yol açması halkın vicdanını ve duygularını sarsmıştır. Timur Soykan’ın dava dosyasına dayanarak hazırladığı haberi, BirGün gazetesinde yayınlandığı günden beri tarikat/cemaat yapılarında ortaya çıkan önceki vakalar da hatırlanarak tartışılıyor. 6 yaşından bu yana istismara uğradığı şikayetinde bulunan genç kadının durumu toplumda büyük bir tepkiye yol açmış durumda.

6 yaşındaki bir çocuğu hangi gerekçeyle olursa olsun istismarı bir suçtur. “Evlilik”, “aile”, “kendi rızası vardı” gibi bahaneler bu suçun üstünü örtemez. Bugün H.K.G’nin şikayeti üzerine açılan davanın duruşması için 22 Mayıs 2023 gibi uzak bir tarih belirlenerek o zamana kadar vakanın ne olduğunun unutulması, gelip geçen gündemler tarafından ötelenmesi umuluyor.

Bu istismar davası adı geçen tarikatın yöneticisine mahsus münferit bir vaka değildir. Şimdiye kadar tarikat yapılanmalarının sebep veya sorumlu olduğu çok sayıda benzeri durum ortaya çıkmıştır. Tarikat ve cemaatlere eğitim, sağlık, inşaat gibi sektörlerde sağladığı olanaklarla zenginleşme yolu açan iktidar; bakanlıkların kadrolaşmasında da tarikatları ihya etmiş, MEB kurumlarında eğitim vermelerine, yurt açmalarına vb. girişimlerine icazet vermiştir. Tarikatlar bugün siyasi iktidarın ayrılmaz bir parçasıdır. Her ikisi de kaderlerini birbirlerine bağlamışlardır. Tam da bu nedenle gazeteci Timur Soykan aleyhinde kampanya açılması bir tesadüf değildir.

Timur Soykan’a yönelik sosyal medya linci ve hedef gösterilmesi hiçbir şekilde savunulamayacak bir suçun altında kalmamak için yapılan saldırı hamlesidir.

İstismarın haberini yapan değil istismarı yapan suçludur. Ve bu suç istismar eden ‘koca’yı, kız çocuğunu 6 yaşında istismarcıya teslim eden babayı ve anneyi de aşan kolektif bir suçtur. Tarikat mensuplarına yandaş kanalları açarak ‘dini sohbet’ adı altında kimin kime nikahı düşer, yakın akrabalardan mahrem ve namahrem olanlar kimlerdir, ebeveynin yanında bedenin ne kadarı örtülmelidir gibi akla ziyan tavsiyeleri ciddi ciddi veren; küçük yaştaki kız çocuklarıyla evlenmenin caiz olduğunu iddia eden ‘ulema’ teşvik görmektedir.

Timur Soykan’a, Halk TV’ye ve haberi yayınlayan medya kuruluşlarına açılan linç kampanyası böyle bir gericilik ortamından besleniyor. Bu gericiliğin vahası kurutulmalıdır. 

Tarikat-cemaat yapılanmaları suç odakları haline gelmişlerdir. Bunların ticari, siyasi, eğitim kurumlarındaki varlıkları, medyada propaganda yapmaları yasaklanmalı ve bütün suçları bağımsız mahkemeler ile yargılanmalıdır. Ne var ki bu mevcut siyasi sistem içinde mümkün değildir. Çünkü tarikat ve cemaatlerle iç içe geçmiş siyasi iktidar nedeniyle bugün sorunun çözümü bir sistem sorunu haline gelmiştir.  

Bu suç odağı haline gelmiş olan kurumların tehditkâr nüfuzu ancak gerçek bir laiklik esasına dayalı halk demokrasisiyle yenilebilir. Bunun için din ile siyaset ve devletin ilişkisi kesilmelidir. İnanma ve inanmama sorunu kişinin kendi vicdanına bırakılmalıdır. Yoksul emekçiler nezdinde tarikat ve cemaatlerin cazibe odağı haline gelmesini sağlayan maddi ve manevi yoksunluklar, aidiyet ve dayanışma ihtiyacı bir istismar kaynağı olmaktan çıkarılmalı ve halkın yaşam standartları yükseltilmelidir. Aksi taktirde yoksul emekçilerin kimsesizliği, örgütsüzlüğü, tarikat ve cemaat gibi suç odaklarını güçlendirmeye devam edecektir.

Emek Partisi siyasal gericiliğe karşı mücadeleyi demokrasi mücadelesinin bir parçası olarak değerlendirmektedir. Bu dava özgülünde tüm demokrasi güçlerini istismar davasının takibine, adalet için mücadeleye çağırıyoruz. Partimiz bu davanın takipçisi olacaktır.

Selma Gürkan

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Paylaş: