İşçi sınıfının BİRLİK, DAYANIŞMA, MÜCADELE günü 1 Mayıs kutlu olsun

İşçi sınıfının BİRLİK, DAYANIŞMA, MÜCADELE günü 1 Mayıs kutlu olsun

 

Kapitalist sömürü, kölece çalışma koşulları ve geleceksizliğe karşı savaşsız ve sömürüsüz bir dünya özlemiyle 1 Mayıs’ta alanları dolduracak olan işçi ve emekçileri coşkuyla selamlıyoruz.

Bilindiği gibi dünyamız  son çeyrek yüz yıldır “küreselleşme” adı altında işçi sınıfı ve emekçilere yönelen neoliberal saldırganlığa tanıklık etti. İşçi sınıfının kanı ve canıyla kazandığı bütün tarihsel kazanımlarını hedef alan bu saldırıların en acımasızca uygulandığı ülkelerden biri de Türkiye oldu.

Özelleştirmeler nedeniyle on binlerce işçi işinden oldu, esnek çalışma adı altında kuralsız çalışmanın önü açıldı, taşeronlaştırma sonucu sendikal örgütlülük büyük oranda dağıtıldı, işsizlik bir kırbaç gibi kullanılarak düşük ücret dayatıldı vb.

Kısacası sermaye ve burjuvazi hükümetleri eliyle bu saldırıları son noktasına vardırmak, işçi sınıfı ve emekçilerin direncini kırarak işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ı doğuran koşullara bütünüyle geri döndürmek için her zorbalığı denedi/deniyor.

Tescilli emek düşmanı AKP hükümeti bu anlayıştan hareketle 1 Mayıs’ın Taksim’de kutlanmasına yasak getirmiştir.

Başbakanın ziyaret ettiği kentler işçilere kapatılmış direnişçi işçiler Ankara’da, Muğla Yatağan’da olduğu gibi sıkıyönetim benzeri uygulamalar ile abluka altına alınmıştır. Günlerdir emniyet güçlerine Tomalarla, panzerlerle “Taksim” provaları yaptırılmaktadır. Şayet hükümet, son saatlerde yasak kararından geri dönmez ise İstanbul’da işçiler, emekçiler 1 Mayıs alanına polis müdahalesi altında gelmeye çalışacaktır.

İşçi sınıfı tarihi baskı ve yasaklara karşı mücadelenin tarihidir. Dünün zorbaları işçi sınıfına nasıl güç yetirememişse, diktatörlük heveslisi Tayyip Erdoğan ve hükümeti de Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine güç yetiremeyecektir. İşçi sınıfı, emekçiler İstanbul’da Taksim’de, Türkiye’nin her yerinde işyeri, sanayi havzaları, mahallelerde, alanlarda olacak ve iş, ekmek, özgürlük talebiyle 1 Mayıs’ı kutlayacaktır.

İşçi sınıfının uluslararası BİRLİK, DAYANIŞMA ve MÜCADELE günü 1 Mayıs Türkiye işçi sınıfı şahsında tüm Dünya işçilerine ve emekçilerine kutlu olsun.

 

Selma Gürkan

Genel Başkan

 

Paylaş: