İspanya Komünist Partisi (Marksist- Leninist) ve İspanya İşçi Sınıfına;

İspanya Komünist Partisi (Marksist- Leninist) ve İspanya İşçi Sınıfına;

Sevgili Yoldaşlar,

Raul Marco Yoldaşın vefatını öğrendik. Derin bir üzüntü içindeyiz.

Raul yoldaşı parti üyelerimiz ve işçi sınıfımız iyi tanır.

Onun yazılarını okuduk. Emek Partisi Kongrelerinde, CIPOML toplantılarında yaptığı konuşmaları dinledik. Uluslararası Komünist Hareketin en tecrübeli militanlarından biriydi.

Ellili yıllarda komünist harekete katılmış, bir işçi komünist olarak örgütlü mücadele içinde yer almıştır.

Altmışlı yıllarda Kruşçev-Brejnev ve İspanyol revizyonistlerine karşı Marksizmin-Leninizmin bayrağını yükseltmiştir.

Yetmişli yıllarda Türkiyeli komünistler Raul Marco’nun en ön saflarında yer aldığı İspanyol komünistlerinin Franco faşizmine karşı mücadelesini örnek almışlar, yakından izlemişlerdir. Yasadışı kitlesel gösteriler bize ilham vermiştir. Biz de İspanyol yoldaşlar gibi o yıllarda faşizme karşı mücadelede çok sayıda yoldaşımızı yitirdik.

Uluslararası Marksist-Leninist Parti ve Örgütler Konferansı’ (CIPOML)nın oluştuğu 1994 yılından bu yana işçi sınıfı dünya çapında komünist bir örgütlenme ve önderliğe yeniden sahip olmuştur ve Raul Marco Yoldaş bu organizasyonun öncü neferlerindendir.

Emek Partililer Raul Yoldaşı kendilerinden biri olarak kabul eder.

Keşke Raul Yoldaşı uğurlayabilseydik.

Ama, şundan emin olun yoldaşlar; Emek Partisi var olduğu sürece Raul Yoldaş da bizimle birlikte var olacaktır. Yoldaşlarımıza, Türkiye işçi sınıfına ve gelecek kuşaklara Raul Marco Yoldaş’ın hayatını ve mücadelesini anlatacağız. Onun mücadelesinden esinleneceğiz.

İspanya işçi sınıfı ve komünistlerine en derin üzüntülerimizi sunuyoruz.

Şan olsun Raul Marco Yoldaşa!

Şan Olsun İspanya Komünist Partisi (M-L) ve İspanyol İşçi sınıfının mücadelesine!

Raul Marco Yoldaşın mücadelesini ve anısını unutmayacağız, gelecek kuşaklara aktaracağız.

SELMA GÜRKAN

Genel Başkan

Paylaş: