Kayyum Halklar Nezdinde Hükümsüzdür.

Kayyum Halklar Nezdinde Hükümsüzdür.

Kayyum Halklar Nezdinde Hükümsüzdür.

Tek adam iktidarı, sandıkta kaybettiği kentlerde, sahip olduğu devlet imkanlarını hukuksuzca kullanarak irade gaspı yoluna gitme tutumunu Van’da hayata geçirmeye başaramayınca, bu kez Hakkâri Belediyesi’ne kayyum atama yoluna gitti.

Önce tek başına iktidar olma gücünü, ardından da birinci parti konumunu yitiren tek adam tek partinin kayyım kararı sadece Hakkâri halkının değil, tüm Türkiye halklarının iradesine yönelik bir saldırıdır.

‘Normalleşme’, ‘Yumuşama’ adı altındaki politikalardan Hakkâri halkının, Kürt halkının payına düşen, hukuksuzluk, polis kuşatması ve irade gaspıdır.

Kendi iktidarını pekiştirmek için birçok kez değiştirdiği Anayasayı kendisi ihlal eden iktidar, tüm bunlara rağmen ‘yeni anayasa’ için destek isteyebilecek kadar da aymazdır. Darbecilerle yarışan uygulamalara imza atan AKP iktidarının Hakkâri’de atadığı kayyum halklar nezdinde hükümsüzdür.

EMEK PARTİSİ

Genel Merkezi

Paylaş: