Metal İşçilerinin Grev Kararını Selamlıyoruz

Metal İşçilerinin Grev Kararını Selamlıyoruz

Metal İşçilerinin Grev Kararını Selamlıyoruz

Hükümetin düşük ücrete dayalı “ekonomik büyüme” dayatmasına karşı insanca yaşam mücadelesi nasıl olur, işte bunun yolunu metal işçileri gösteriyor. Metal işkolunda; 2023 Eylül ayında başlayan MESS grup toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, patronların düşük ücret dayatması ve kazanılmış hakların gaspı girişimleri nedeniyle tıkandı. Sefalet ücretine karşı insanca yaşayacak bir ücret talep eden metal işçileri, MESS’in dayatmalarına karşı greve hazırlanıyor.

Metal işçileri yıllardır daha yoğun, daha çok çalıştı ama sonuç gün geçtikçe daha çok yoksullaştı. Aynı dönemde, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi patronlar kârlarına kâr kattı, yeni işletmeler açtı, yeni villalar ve yatlar aldı, lüks ve safahat içindeki yaşamlarına devam etti. İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Listesi’ne göre; Türkiye’nin en büyük 10 şirketinden 7’si metal işkolunda olup, bunlardan 6’sı MESS üyesidir.

Şirketler karına kar katarken, metal işçilerinin ortalama ücretlerinde yıllar içerisinde yaşanan erime ise işçilerin nasıl bir sefalete terk edildiğinin açık kanıtıdır. 2010 yılında metal işkolunda ortalama ücret asgari ücretten %91 fazlasıyken, 2020’de %20 fazlasına, 2023’te ise sadece  %8 fazlasına gerilemiştir. Hükümetin ekonomi politikaları ve kapitalistlerin kâr hırsı üst üste binmiş, metal işçileri kar rekorları kıran şirketlerin asgari ücret alan işçileri haline dönüştürülmüştür! 

Bugün asgari ücret Türkiye’de temel ücret haline getirilmiştir. Metal işçileri 19 Ocak’ta yakmaya hazırlandıkları grev ateşiyle, milyonlarca işçiyi açlık sınırında bir yaşama mahkûm eden bu cendereyi kırmaya hazırlanıyor. MESS grup sözleşmesi sonuçlarının sendikalı-sendikasız tüm işçileri doğrudan etkileyeceği ortadadır. Metal işçilerinin elde ettiği her kazanım tüm işçilerin kazanımı haline gelecektir.

Emek Partisi olarak; metal işçilerinin insanca bir yaşam mücadelesini destekliyor, tüm işçi ve emekçileri sefalet ücretine boyun eğmeyen metal işçileri ile yan yana omuz omuza olmaya çağırıyoruz. Birleşe birleşe kazanacağız!

ARZU ERKAN Genel Başkan Yardımcısı

Paylaş: