Sansür yasasına hayır!

Sansür yasasına hayır!

Basın Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi basın meslek örgütlerinin tüm itirazlarına rağmen Meclis Genel Kurulu’na getiriliyor.

AKP, 20 yıllık iktidarı boyunca beslediği havuz medyası ve yandaş gazetecileriyle halkın haber hamla hakkını engelleyemedi. Hatta “sen köşende gereğini yaparsın” diyerek oluşturduğu AKP’nin sesi gazete kalemşörleriyle gerçeğin üzerini örtme, muhalif olan sesi susturma ve özgür basını kriminalize etme çabası da sonuçsuz kaldı. Şimdi de çıkarmak istedikleri “basın kanunu” ile gazeteciler zapturapt altına alınmak istenirken sosyal medyadaki muhalif tüm sesler kısılmak istenmektedir.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” diye eklenen maddenin AKP iktidarının 20 yıllık pratiği göz önüne alındığında sadece istenmeyen haberi yapan gazeteciler değil, bu haberleri paylaşanların da “dezenformasyonla” suçlanarak 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmektedir. Kanun teklifi “panik, endişe ve korku yaymak, ülkenin iç güvenliği ve kamu düzeni” diye gerekçelendirilerek muhalif sesler susturulmak istenmektedir. Bu sansür yasası ile bırakalım genel siyaseti “ekonomi çöktü”, “halk açlıktan kırılıyor”, “nükleer santral inşaatında ölüm kol geziyor”, “yurt yok, öğrenciler açıkta kaldı” gibi ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu, açlık yoksulluk kıskacında yaşayan işçi-emekçileri, neredeyse haftada en az bir işçinin ölüm haberinin geldiği Akkuyu nükleer santrali ve pek çok işyerinde yaşanan iş cinayetlerini, barınma olanaklarından yoksun üniversite öğrencilerine ilişkin haber yapanın da, paylaşanın da cezalandırılması istenmektedir. Gerekçe ise hazır “endişe, korku, panik yaratmak”, “iç güvenlik ve kamu düzenini tehdit etmek”. Gerçeklerin üzerini tehditlerle örtmek istiyorlar.    

En son Evrensel gazetesinin “resmi ilan” yayınlama hakkının hukuksuzca iptal edildiği bu günlerde resmi ilanların ekonomik bir silaha dönüştürüldüğünü hepimiz görmekteyiz. Şimdi de başta yerel gazeteler olmak üzere gazetelerin resmi ilan gelirlerinin düşmesine neden olacak “resmi ilan” yayınlama düzenlemesi getirilmektedir. Bu durum zaten binbir zorlukla yayın yapan gazetelerin gelirinde azalmaya ve binlerce gazetecinin işsiz kalmasına sebep olacaktır.

Ülkeyi açık cezaevine çevirme konusunda kararlı olan tek adam iktidarı sosyal medyadaki paylaşımlar ve kapalı anlık mesajlaşma uygulamalarını bile takip ederek sadece muhalif- özgür basına değil düşünen, konuşan hem de kendi arasında konuşan herkesi denetim altına almak istemektedir. 

9 kişiden 2’sinin gazeteci olacağı “Basın kartı komisyonu” düzenlemesiyle kimin gazeteci olduğuna ve basın kartı alacağını iktidarın karar verdiği uygulamalara yasal kılıf oluşturulmaktadır. Bu durum aynı zamanda “kimin gazeteci olduğuna basın meslek örgütleri karar verebilir” diyen meslek örgütlerinin mahkeme ile itiraz hakkını bile elinden almaktadır. 

Bu yasa tasarısı işçi sınıfının, emek ve meslek örgütlerinin, gençleri ve kadınların hak alma mücadelesine saldırıdır.

Halkın haber alma hakkı engellenemez.

Basın ilan kurumunun anti demokratik uygulamalarına yasal kılıf oluşturan hiçbir düzenleme kabul edilemez. 

Basın, ifade ve haberleşme özgürlüğünün önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

Sedat Başkavak

Genel Başkan Yardımcısı

Paylaş: