Tek adam iktidarına, sermayenin ve zulmün düzenine karşı hep birlikte başaracağız

Tek adam iktidarına, sermayenin ve zulmün düzenine karşı hep birlikte başaracağız

Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), HalklarınDemokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu(SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi(TÖP) temsilcileriTİP’in ev sahipliğinde İstanbul’da bir arayageldiToplantıyaEHP Sözcüsü Özge Akman ile Merkez Komiteüyesi Hakan Öztürk; EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ileGenel Başkan Yardımcısı Selma GürkanHDP  GenelBaşkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar BaşkanYardımcıları Tuncer Bakırhan, MYK üyesi Sultan ÖzcanSMF Sözcüsü Barış Kayaoğlu ile MYK üyeleri Mahir GürzErdal AtaşTİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil ve GenelBaşkan Yardımcısı Doğan ErgünTÖP Sözcüsü Perihan KocaSözcüler Kurulu üyesi Pelin Kahiloğulları ile  TÖP MK üyesiTamer Doğan katıldı.

Bu toplantıda siyasi gelişmelerle ilgi değerlendirmelerin yanı sıraittifakın isminin ve yol haritasınınhazırlanacak deklarasyonunkamuoyuna açıklanmasının yöntem ve tarihinin belirlenmesigündeme alındı.

Toplantının sonuç metni aşağıdadır:

25 Ağustos’ta İstanbul’da, ülkemizin bugününde ve yarınındaeşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış ve demokrasi temelinde birdeğişimi yaratacak birlikteliği vurgulamak, siyasal ve toplumsaliradeyi güçlendirmek, kararlı duruşumuzu, mücadelemizi, dayanışmayı ve umudu büyüten yürüyüşümüzü şekillendirmeküzere bir kez daha bir araya geldik. 

Aylar süren emeklerimizin sonucunda; 

Türkiye’nin tüm kentlerinde, sokaklarında ve meydanlarında, tarlalarında ve fabrikalarında, okullarında ve üniversitelerinde, her alanda mücadeleyi büyütmek; 

Emekçilerin, işçilerin, kadınların, gençlerin, çiftçilerin veüreticilerin taleplerini ve mücadelelerini ortaklaştırmak üzeresürdürdüğümüz ittifak çalışmasını tamamlama aşamasına geldik.


Yaşadığımız ve her gün daha da derinleşen ekonomik, sosyal vesiyasal kriz karşısında toplumsal adalet, eşitlik ve güçlü demokrasitemelinde değişim mücadelesini ortaklaştıracak bu ittifakınmücadele ilkelerini, siyasal program çerçevesini, seçimleröncesini ve sonrasını kapsayan yol haritasını Eylül ayındakamuoyuyla paylaşma kararına vardık. 

Tarihsel sorumluluğumuzun farkındayız ve buna uygun davranmakonusunda kararlıyız. 

İttifakımız; AKP-MHP iktidarının halk düşmanı politikalarınadirenen, bu düzenden ve iktidardan kurtulmak; sorumlulardanhesap sormak isteyen tüm kesimlerin, siyasal ve toplumsalmuhalefet güçlerinin katılımı, katkısı ve desteğiyle büyüyecektir. 

İttifakımız; bir yol arkadaşlığı, bir mücadele arkadaşlığı olacaktır. 

İnsanca çalışılacak ve yaşanacak bir düzen için; halkınegemenliğine dayanan bir güçlü demokrasi için; Kürt sorunundabarışçıl ve demokratik bir çözüm için; kadınlar, gençler vedezavantajlı grupların eşitliği ve özgürlüğü için; doğanın vekültürel varlıklarımızın korunması için hep birlikte mücadeleedeceğiz. 

Çağrımız tüm emekçilere, demokrasi, hak, hukuk, özgürlük, eşitlik mücadelesini yürüten bütün toplumsal hareketler, kurum, kuruluş ve yurttaşlaradır.

Hep beraber sorumluluk alalım. Yangın yerine çevrilen ülkeyiortak talepler ve birlikte mücadele anlayışıyla özgür vedemokratik bir şekilde yeniden inşa edelim.

Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde, halkınegemen olduğu bir toplumsal ve siyasal düzeni kurmanın, ezilenve sömürülen tüm toplum kesimlerinin gücüyle mümkünolduğunu biliyoruz. 

Herkesi bu anlayış ve çağrı doğrultusunda ortak ve birliktemücadeleye davet ediyoruz.

Tek adam iktidarına, sermayenin ve zulmün düzenine karşı hep birlikte başaracağız. 

Emekçi Hareket Partisi

Emek Partisi

Halkların Demokratik Partisi

Sosyalist Meclisler Federasyonu

Türkiye İşçi Partisi

Toplumsal Özgürlük Partisi

Tek adam iktidarına, sermayenin ve zulmün düzenine karşı hep birlikte başaracağız
Tek adam iktidarına, sermayenin ve zulmün düzenine karşı hep birlikte başaracağız
Paylaş: