Türkiye Gençliği, Bugünün ve Geleceğin Kaygısı ile 19 Mayıs’ı Geçiriyor…

Türkiye Gençliği, Bugünün ve Geleceğin Kaygısı ile 19 Mayıs’ı Geçiriyor…

Türkiye Gençliği, Bugünün ve Geleceğin Kaygısı ile 19 Mayıs’ı Geçiriyor…

Gençlik, Geleceği Sömürüye ve Savaşa Karşı Mücadelesinde Kazanacak!

Dünya’da emperyalist savaşlar ve onun getirdiği yıkım derinleşiyor. Doğu Avrupa’da, Ortadoğu’da, Pasifik’te gerilim sürmeye devam ederken, askeri yığınaklar artıyor. Siyonist İsrail Devlet’inin Filistin’e yönelik saldırıları aratarak devam ediyor. Ülkede Erdoğan–Şimşek programının etkileri derinleşiyor, gençlik de bundan nasibini alıyor. Son seçimden mağlup çıkan Erdoğan yönetimi, üniversitelerde antidemokratik uygulamalarını ağırlaştırarak sürdürüyor, işçilere emekçilere ve onların genç kuşaklarına yönelik baskı ve saldırılar artıyor. Bu koşullarda 19 Mayıs gençler için bayram olmaktan çok uzakta.

19 Mayıs’ta Türkiye gençliği gelecek kaygısı bir yana bugünün sorunlarıyla boğuşuyor. Genç işsizlik oranı TÜİK verilerine göre dahi %17.4, yüzbinlerce öğrenci genç okurken çalışmak zorunda kalıyor. Gençler ya astronomik kiralarda ev/ özel yurt tutmak ya da her gün yeni skandal ve facialara imza atan KYK yurtlarında kalmak zorunda kalıyor. Aydın’da bir KYK yurdunda kalan Zeren Ertaş yurttaki asansörün bozulması sebebiyle hayatını kaybetmişti. Ortaöğrenimde eğitim neredeyse tamamen paralı hale gelmiş durumda, ÇEDES gibi programlar ile eğitimin bilimselliğine yönelik saldırılar her geçen gün daha da artıyor. MESEM programı aracılığıyla çocuk işçilik yasallaştırılıyor ve meşrulaştırılıyor. Ortaöğrenim çağındaki gençler iş cinayetlerine kurban gidiyor. 2023 yılının ilk 5 ayında 10 genç hayatını iş cinayetlerinde kaybetti. Kobanê Davası, Van’daki YSK kararı gibi Kürt halkına yönelik saldırılardan Kürt gençliği daha çok etkileniyor. Başta anadilde eğitim olmak üzere Kürt gençliğinin talepleri yok sayılıyor.

Erdoğan yönetimi gençliğe yıkım ve yoksulluk sunmamaya devam ediyor ve Türkiye gençliği Erdoğan yönetiminin bahsi geçen sorunlarda bir numaralı aktör olduğunun farkında. Ülkede emperyalistlere karşı mücadelenin başlangıcı olarak atfedilen tarih olan 19 Mayıs’ta yine gençlerin elinde olan emperyalistlerin talan ettiği bağımlı bir ülke. Erdoğan yönetimi, ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynaklarını emperyalistlere peşkeş çekiyor. İliç’teki katliamın üzerinden daha 3 ay geçmedi. Emperyalistler ve onların işbirlikçiliğinde mahir Erdoğan yönetimi Türkiye gençliğine tekellerin sömürge döneminden kalma çalışma koşullarında katliamlarla dolu bir gelecek örgütlüyor. Dünya’nın her yerinde savaşlar devam ederken Erdoğan yönetimi kendi çıkarlarını esas alan savaş politikalarını sürdürüyor. Gençlerin geleceği savaş bütçelerine tahsis ediliyor.

Bu gerçeği milliyetçiliğe, hamasete dayanan söylemler değiştirmeyecek, Gençlik bu masalları yemiyor.

Türkiye gençliği, sömürüye, savaşa karşı bir mücadeleyi büyütmeden geleceğini kazanamaz. İşte bu sebepler binlerce üniversiteli arkadaşları Zeren Ertaş’ın ölümünün arkasındaki ihmalleri, rant politikalarına karşı sokaklara döküldü. 1 Mayıs’ta binlerce genç iş, bilim, özgürlük talepleriyle meydanları doldurdu. 6 Mayıs’ta binlerce genç emperyalizme, sömürüye ve savaşlara karşı bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizmi için Denizlerin mücadelesini sırtladıklarını haykırdı.

Gençlik için gerçek bayram, emperyalist yağmanın ülke toprakların ve dünyada son bulduğunu, sınıfsız sömürüsüz bir düzenin kurulduğu zaman kutlanacaktır. Tüm Türkiye gençliğini işçi sınıfından aldığı güçle emperyalizme ve sömürüye karşı geleceğini kazanmaya çağırıyoruz!

Sevda Karaca

Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı

Paylaş: